Đối tác chính thức

Quan hệ – cấp độ hợp tác
Thiết lập quan hệ hợp tác và trở thành đối tác chính thức từ năm 1995
Cấp độ:
 • Đối tác phần mềm Bạch kim (Software Platinum Partner)
 • Đối tác Vàng trong mảng phần cứng (Gold Partner)
 • Đối tác cung cấp dịch vụ ủy quyền (Authorized Service Provider)
Giải thưởng tiêu biểu:
 • Đối tác đạt doanh số cao nhất
 • Nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất
 • Đối tác tăng trưởng cao nhất về dịch vụ
 • Đối tác có doanh số cao nhất đối với dòng sản phẩm lưu trữ HP 3PAR
Quan hệ – cấp độ hợp tác
Đối tác chính thức từ năm 2008
Cấp độ:
 • Đối tác cao cấp (Premier Business Partner)
Giải thưởng tiêu biểu:
 • Đối tác tăng trưởng tốt nhất của năm
 • Đối tác tích hợp hệ thống bán Pure Flex tốt nhất
 • Đối tác cao cấp nhất trong mảng bảo mật

Đối tác dự án